Bestuur.

Hoofde

Skoolhoof:
Mnr. Hennie Pieterse (hoof@hsrtb.co.za)

Adjunkhoof Akademie:
Me. Anita van Heerden (anita@hsrtb.co.za)

Adjunkhoof Dissipline:
Mnr. Gert Lindeque (gertl@hsrtb.co.za)

Leerdersakehoof:
Me. Michelle Pieterse (michellep@hsrtb.co.za)

Kultuur- en sosiale hoof:
Me. Elmarie Geldenhuys (elmarie@hsrtb.co.za)

Fasiliteitehoof:
Mnr. Andries Minnaar (andries@hsrtb.co.za)

Beheerliggaam

Voorsitter:
Mnr. Bernhard Visser (blvoorsitter@hsrtb.co.za)

Ondervoorsitter:
Stephan Naude

Tesourier:
Reon Vorster

Departementshoofde

Afrikaans:
Me. Elsa Morris (elsam@hsrtb.co.za)

Engels:
Me. Melinda Coetzee (melindac@hsrtb.co.za)

Wiskunde:
Me. Manda Nelson (mandan@hsrtb.co.za)

Natuurwetenskappe:
Me. Michelle Pieterse (michellep@hsrtb.co.za)

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe:
Me. Elmarie Geldenhuys (elmarie@hsrtb.co.za)

Sosiale Wetenskappe:
Mnr. Niël Blignaut (niel@hsrtb.co.za)

Wiskundige Geletterdheid & Kunste:
Me. Amorie Korb (amorie@hsrtb.co.za)

Tegnologie:
Me. Amanda Nel (amanda@hsrtb.co.za)

Lewensoriëntering:
Me. Vickie Jonker (vickiej@hsrtb.co.za)

Graadkoördineerders

Graad 8
Mnr. Niël Blignaut  (niel@hsrtb.co.za)
Me. Anske. Bourne  (anskeb@hsrtb.co.za

Graad 9
Mnr. Visser Daubert (visserd@hsrtb.co.za)
Me. Laurinda Botha (laurindab@hsrtb.co.za )

Graad 10
Me. Luandri Le Roux  (luandril@hsrtb.co.za)
Me. Lientjie Cronje  (lientjie@hsrtb.co.za

Graad 11
Me. Leseya Matthee  (leseyam@hsrtb.co.za)

Graad 12
Me. Suné van Emmenis  (sunev@hsrtb.co.za)