Geestelik.

Die Rusties is diep geanker in geloof. By die Hoёrskool Rustenburg skep ons geleenthede vir leerders om vrywillig deel te neem aan verskeie godsdiensaktiwiteite. Daar is eenmaal ‘n jaar Kruisweek wat deur die godsdiensraad georganiseer word. Tydens hierdie week is daar aktiwiteite soos Praise & Worship, die Bonfire-aand en Gig-kuiers. 

Die Rusties het ook ‘n ondersteuningsgroep waar leerders van ander geloofsoortuigings die geleentheid gebied word om lewensvaardighede te ontwikkel.

Maatskaplike Ondersteuning

Die Rusties wil graag help om elke leerder die nodige hulp te bied sodoende om op skool te vorder. Dit sluit die volgende ondersteuningsmaatreëls in:

  • Klerebank – Kontak me. Magda Schutte vir skenkings of behoeftes
  • Kospakkies – Kontak me. Ciske Alberts vir hulp of skenkings
  • Toiletware – Toiletware word op ‘n maandelikse basis versprei. Gaan direk na graadvoog om pakkie te ontvang
  • Emosionele ondersteuning – Emosionele ondersteuning word gratis aan leerders verskaf deur me. Elmarie Venter – ‘n trama terapeut
  • BloedskenkDaar is 4 bloedskenkgeleenthede per jaar waartydens die SANBS die skool besoek. Leerders ouer as 16 word aangemoedig om die gewoonte van gereelde bloedskenk te kweek.
Liefdadigheidsprojekte

Die Rusties neem deel aan verskeie liefdadigheidsprojekte per jaar:

  • Toiletware “deur Rusties vir Rusties”
  • Hospice
  • Kersfees uitreik per graadgroep