Rustiebond.

Rustiebond

Die nuutgestigte Rustiebond is ‘n opwindende inisiatief waar die ondersteunersklub en die oudskolierebond (“Old Boys”) besluit het om kragte saam te snoer met die uitsluitlike doel om die Hoërskool Rustenburg te ondersteun deur middel van die insamel van fondse spesifiek vir die ontwikkeling van fasiliteite en ter bevordering van kultuur en sport. Met u betrokkenheid en insette wil ons die voortbestaan van waar u voetspore lê, vasmessel in ‘n nalatenskap van ‘n uitmuntende Afrikaanse hoërskool in die Bosveld. Ons wil graag al ons oudskoliere, ouers, en vriende, op hoogte hou van wat gebeur, sodat elkeen weer die gees van Rustie-wees kan BELEEF! 

Ons is geweldig opgewonde om Hoërskool Rustenburg se aanlynportaal aan u bekend te stel. As oudskolier, ouer of ondersteuner, nooi ons u graag uit om te registreer en só deel te word van die Rustie-familie. Op die portaal gaan u ou vriende vind, nuwes maak, met ander kommunikeer, op datum bly met reünies en RHS se nuutste nuus kan lees.

Hoe u bydrae ‘n verskil gaan maak

Die Hoërskool Rustenburg is gemagtig om ‘n Artikel 18 A-belastingsertifikaat uit te reik wanneer ‘n besigheid of individu ‘n skenking maak. Indien jy bereid is om ‘n finansiële bydrae tot die Rustiebondbeursfonds te maak deur ‘n behoeftige leerder te ondersteun.(onvolledige sin) Jou bydrae stel ons in staat om te voorsien in die meer as 20%-hulpbehoewende leerders se behoeftes en skoolfonds. Hierdie leerders, van wie die meeste uit agtergeblewe omstandighede kom, is hoofsaaklik afhanklik van bydraes van die res van die ouers van die skool.

Daar is egter verskeie ander maniere waarop Alumni hul Alma Mater kan ondersteun in sy strewe na uitnemendheid. Bydraes kan wissel van tyd en kundigheid tot finansiële bydraes en skenkings van toerusting, produkte en dienste. Indien jy op enige ander wyse ‘n bydrae kan lewer, rig ‘n e-pos aan rustiebond@hsrtb.co.za

Sluit aan by die Rustiebond

Sluit aan by die Rustiebond in 3 eenvoudige stappe:

  1. Besluit op die korrekte lidmaatskapopsie
  2. Betaal die lidmaatskapfooi
  3. Stuur asseblief bewys van betaling aan rustiebond@hsrtb.co.za
Lees meer oor die 3 opsies