Vakkeuses.

Verpligte Vakke

9

Afrikaans Huistaal

9

Engels Eerste Addisionele Taal

9

Lewensorёntering

9

Wiskunde/Wiskunde Geletterdheid

15 Keusevakke vir Universiteitstoelating

Natuurwetenskap
 • Lewenswetenskap 
 • Fisiese Wetenskap
Sosiale Wetenskap
 • Geografie 
 • Toerisme
Ekonomiese Bestuurswetenskap
 • Besigheidstudies 
 • Verbruikerstudie 
 • Ekonomie 
 • Rekeningkunde
Tegnologie
 • Inligtingstegnologie (IT)
 • Rekenaartoepassingstegnologie (RTT) 
 • Ingenieursgrafika en Ontwerp (IGO)
Kuns en Kultuur
 • Musiek
 • Ontwerp 
 • Visuele Kuns 
 • Dramatiese Kunse (8ste vak)  
 • Dansstudies (8ste vak)
Addisionele Tale
 • Duits Tweede Addisionele Taal (8ste vak) 
Unieke Vakke
 • AdMaths (AIE)
 • Alpha-wiskunde
 • Verdere Studies Wiskunde (standaard)
  • Algebra en Calculus (IEB)
 • Verdere studies wiskunde (uitgebreid) 
  • Algebra en Calculus (IEB) 
  • Matrikse en Grafiektoerie (IEB)