Koshuis.

Ons verwelkom graag voltydse koshuisstudente asook dagstudente.

Ons is bevoorreg om “Die Skof-boX” as eetsaal te kan gebruik met baie keurige, gesonde kos.

Ons daaglikse roetine is goed vir ons studente. Ons bevorder graag goeie deelname aan sport- en kultuuraktiwiteite. Goeie dissipline lei ook tot goeie akademiese prestasie.

Betrokke personeel sien om na die daaglikse program, die welstand van ons koshuisinwoners en die inskakeling van leerders.

Leerders met baie aktiwiteite vind permanente koshuisinwoning as goeie alternatief vir die heen-en-weer beweeg.

Ons is ‘n besige, betrokke skool en daarom bevorder die koshuise die betrokkenheid van alle koshuisstudente.

Voltydse Studente
 • Koshuislewe is ‘n fees! Ons is ‘n betrokke familie wat vir mekaar sorg en deel word van die koshuis-kultuur.
 • Die daaglikse roetine en betrokkenheid gee elke koshuisstudent die geleentheid om aan aktiwiteite deel te neem, betrokke te wees en hulle volle potensiaal te bereik.
 • Vaste studietye bied studente die geleentheid om aandag aan die studies te gee.
 • Die kamers is ruim met ‘n bed, studeertafel en stoel vir elke student.
 • ‘n Kuierarea is beskikbaar vir die studente om saam te kan kuier en ontspan.
 • Die gesamentlike eetsaal gee die “saamkuier”-geleentheid vir die seuns en die dogters. 
 • Die etes is gesond, van uitstaande gehalte en verseker dat ons studente nie honger lei nie.
 • Kuiergeleenthede word geskep vir die studente. Koffiedrinkaande, fliek-aande, selgroep, speletjiesaande, braaigeleenthede, ens. 
 • Hierdie geleenthede word vooruit beplan om in ‘n besige program in te pas.
 • Koshuisverblyf is nie beskikbaar vir naweke nie. Daar word voorsiening gemaak vir studente wat aan skoolaktiwiteite moet deelneem.
 • Getrou aan alle koshuise… (sjuuuut… daar is ‘n spook…)
Dagstudente
 • Ouers het die behoefte dat leerders ‘n plek het waar hulle kan verklee, hulle sporttoerusting bêre asook soms studeer tussen verskillende aktiwiteite.
 • Leerders deel kamers aangesien dit nie ‘n voltydse reëling is nie.
 • Maksimale geleenthede word vir dagstudente geskep – binne die kapasiteit van die fasiliteite.

Huis Heyns

Huis Kruger