Rustie Waardes

Respek

Uitnemendheid

Selfdissipline

Toewyding

Integriteit

Empatie

Selfstandigheid

Missie en Visie

Die Horisonstelling:

Ons sal as die toonaangewende openbare skool in Suid-Afrika geag word.

Die kampvuurstelling:

Ons ontwikkel gebalanseerde kinders met karakter wat wêreldgeskiedenis kan beïnvloed.

Beleide.

Indien u opsoek is na ‘n beleid, kontak die skool telefonies op 014 592 1365 of per epos rhs@hsrtb.co.za

Bestuur.

Hoofde

Skoolhoof:
Mnr. Hennie Pieterse (hoof@hsrtb.co.za)

Adjunkhoof Akademie:
Me. Anita van Heerden (anita@hsrtb.co.za)

Adjunkhoof Dissipline:
Mnr. Gert Lindeque (gertl@hsrtb.co.za)

Leerdersakehoof:
Me. Michelle Pieterse (michellep@hsrtb.co.za)

Kultuur- en sosiale hoof:
Me. Elmarie Geldenhuys (elmarie@hsrtb.co.za)

Fasiliteitehoof:
Mnr. Andries Minnaar (andries@hsrtb.co.za)

Beheerliggaam

Bernhard Visser
Voorsitter
bvisser@privatewealth.co.za

Reon Vorster
Finansiële Voorsitter
reonv@finovest.co.za

Francois Alberts
Tegnologie
nfa@cemblocks.co.za

Arnold Carl
Sport
carl@avrlaw.co.za

Francois Coetzee
Geboue en terrein (Infrastruktuur)
Francois.Coetzee@glencore.co.za

Rean Fourie
Ondervoorsitter en Regsake
– rean@cubefirst.com

Deon Kemp
Geboue en terrein
– deon@deonak.co.za

Stephan Naude
Rustiebond
– sihencha@mweb.co.za

Yolandé Naude
Fondsinsameling en projekte
– admin@tameletjiedesign.co.za

Shaun Robinson
Sport
jprobinsontrading@outlook.com

Pieter Pretorius
Openbare betrekkinge
pieterpretorius1980@gmail.com

Walter Vermaak
Kultuur
– wva@mweb.co.za

Departementshoofde

Afrikaans:
Me. Elsa Morris (elsam@hsrtb.co.za)

Engels:
Me. Melinda Coetzee (melindac@hsrtb.co.za)

Wiskunde:
Me. Manda Nelson (mandan@hsrtb.co.za)

Natuurwetenskappe:
Me. Michelle Pieterse (michellep@hsrtb.co.za)

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe:
Me. Elmarie Geldenhuys (elmarie@hsrtb.co.za)

Sosiale Wetenskappe:
Mnr. Niël Blignaut (niel@hsrtb.co.za)

Wiskundige Geletterdheid:
Me. Madelein Potgieter (madeleinp@hsrtb.co.za)

Kunste:
Me. Madeleen Koch (madeleenk@hsrtb.co.za)

Tegnologie:
Me. Amanda Nel (amanda@hsrtb.co.za)

Lewensoriëntering:
Me. Laurinda Botha (laurindab@hsrtb.co.za)

Graadkoördineerders

Graad 8
Suné van Emmenis (sunev@hsrtb.co.za)
Etienne von Gericke (etiennev@hsrtb.co.za)

Graad 9
Ankse Bourne (anskeb@hsrtb.co.za)
Brendan Coetzee (brendanc@hsrtb.co.za)

Graad 10
Harry Labuschagne (harryl@hsrtb.co.za)
Karin Fourie (karinf@hsrtb.co.za)

Graad 11
Lientjie Cronje (lientjie@hsrtb.co.za)
Mike Coetzee (mikec@hsrtb.co.za)

Graad 12
Leseya Matthee (leseyam@hsrtb.co.za)
Niël Blignaut (niel@hsrtb.co.za)

Leierskap.

Rustieraad

Die Rustieraad bestaan uit graad 12 leerders. Die raad word bestuur deur twee Rustieraadsvoogde in samewerking met die Voorsitters van die raad. Die raad bestaan uit ses komitees wat elk deur sy eie komiteevoorsitter bestuur word.

Verteenwoordigende Leerderraad (VLR)

Hierdie raad se formaat is dieselfde as die Rustieraad vir elke graad vanaf graad 8 tot graad 11.

Elke graad se raad word bestuur deur die graadhoof en graadvoog van die raad. Elke graadraad het ook ses afdelings soos die Rustieraad. Elke raad werk nou saam met sy Rustieraad.

Fasiliteite.

Akademiese Fasiliteite
 • Kultuursentrum met internettoegang
 • X3 Rekenaarsentrums
 • X1 Wetenskaplaboratorium
 • Kunslokaal en Galery
 • X2 Verbruikerstudiesentrums
 • X3 IGO-Sentrums
Sport Fasiliteite
Kultuur Fasiliteite
 • Kultuursentrum
 • Museum
 • Saal
Algemene Fasiliteite
 • Konferensielokaal
 • Onthaallokaal
 • Den
 • Kafeteria
 • Klub 500 (RHS Old Boys)

Geskiedenis.

Die Hoërskool Rustenburg het sy wortels op 31 Januarie 1922 gevestig met mnr. J. J. Nel as die eerste skoolhoof. Die Hoёrskool Rustenburg het begin met 5 onderwyserss en teen die einde van 1922 was die Rustie-familie nόg 5 onnies ryker. Van dag een af is die Hoërskool Rustenburg ‘n dubbelmedium skool wat die plattelandse gemeenskap bedien.

In 1922 word ʼn ou pastorie in Pleinstraat ingerig as die koshuis en staan as die “Jongenskoshuis” bekend. Tydens 1923 is Joubert-tehuis vir dogters geopen op die hoek van Plein- en Kerkstraat wat as ‘n koshuis gedien het tot 1952 vόόr Huis Meisies opgerig is. ʼn Seunskoshuis word in 1927 opgerig waar Oom Paul skool vandag is en het as Residensiekoshuis bekend gestaan.

Mnr. Nel het egter ʼn visie vir groter en beter skoolgeboue gehad en op 11 Augustus 1939 word die hoeksteen van die huidige gebou gelê. Met die aanvang van die 1940-skooljaar kon 424 leerlinge en 18 onderwysers hul nuwe skool betrek. Met mnr. Nel se aftrede op 14 Desember 1948 (na 26 jaar diens) het die skool reeds 521 leerlinge en 26 onderwysers gehad.

Op 18 Januarie 1948 het mnr. H. C. Bredell se ampstermyn as hoof begin, wat 6 jaar sou duur. Gedurende dié tydperk groei die skool sterk en ʼn nuwe meisieskoshuis is op 24 Maart 1954 ingewy. Toe dr. M. Heyns in 1955 as hoof aangestel is, was die leerlingtal alreeds 919 met 38 onderwysers. In hierdie tydperk het daar grootskaalse mynontwikkelings plaasgevind en die skool se getalle het vermeerder en in 1959 was die Rustenburg Hoërskool die grootste hoërskool in Suidelik Afrika met 1453 leerlinge.

In 1960 het die Hoërskool Bergsig afgestig met 447 leerlinge. In 1961 word dr. Heyns bevorder en neem mnr. C. Fourie oor as hoof tot 1970, mnr. J. Storm neem waar in 1971 en in 1972 word mnr. J. W. Swanepoel hoof, tot 1974. Gedurende hierdie tyd word baie veranderinge by die skool aangebring.

Vanaf 1973 het die onderwysdepartement ʼn kennisgewing uitgereik dat die skool voortaan net Afrikaans as onderrigtaal mag gebruik en Engelssprekende leerlinge is na die Handelskool wat vandag as Grenville High School bekend staan, oorgeplaas.

Vanaf Mei 1975 was mnr. J. D. Storm die hoof tot 1984 waarna mnr. C.D. Peyper as sewende hoof van die Hoërskool Rustenburg die mantel oorgeneem het. Hy was aan die stuur van sake tot Augustus 1988, toe mnr. H. H. Venter oorgeneem het. Daar was 1145 leerlinge en 40 personeellede. Mnr. Johan Smit het in 2004 die leisels oorgeneem en die leerlingtal het op 1331 met 55 personeellede gestaan. In 2017 het mnr. Danie Greyling as waarnemende hoof gedien waarna mnr. J.H. Pieterse in November 2019 die leisels as nuwe skoolhoof oorgeneem het, met ‘n personeelkorps van 96 lede.

Die skool is 100 jaar oud!

Skoollied

Teen die hange van Magalies
met sy fiere Eeufeestop
deftig rys die Rustenburgse Hoërskool
teen die bloue hemel op;
wie se leuse, hoog en edel,
elke leerling moet bewaar:
Ken jouself in woord en wandel,
wees getrou waar jy ook vaar. (2x)

Ken jouself by les en studie,
op kultuur en sportgebied
Ken jouself in die vervulling
van jou naasteliefd’ en plig
Eer en roem moet jy versamel
vir jou skool en dorp alom;nie alleen in jongelingsjare
maar tot gryse ouderdom. (2x)

Deur jou skool is jy ontwikkel
Ja, gestaal ook vir die taak
wat jy eendag so sorgvuldig
sal moet uitvoer hier op aard.
Dink terug aan lang vervloë
blye jeugherinnerings,
neem die grootste plek nog altyd,
jy ons Skool, in harte in. (2x)

Teen die hange van Magalies
met sy fiere Eeufeestop
deftig rys teen bloue hemel,
jy, my Hoërskool, altyd op.
Ken jouself en bloei bestendig-
ook die nakroos sal jou eer
vir die volk deur jou gevorm-
Vaderland en God tot eer! (2x)

Skoolwapen se betekenis

\

Wildevyboom

Die wildevy is die bekendste boomsoort in Rustenburg. Dit staan vas gewortel in die Suid-Afrikaanse bodem waaruit sy lewe en groeikrag kom. Hy sprei sy wortels dieper en verder en word dus sterker en groter. ‘n boom wat vas staan en ongunstige toestande trotseer . Die boom se kroon sprei groot en wyd uit en vertoon altyd netjies. Dit is ‘n immergroen boom en ʼn simbool van sprankelende lewe. Dit is ʼn tuiste van voëls en beskerm en voed hulle, daarom het die boom ʼn simbool geword van die ideale en groeikrag van Hoërskool Rustenburg.

\

Die Lemoen

Die lemoen is kenmerkend van die sitrusbedryf in Rustenburg.

\

Leuse

Nosce te Ipsum beteken ”Ken jouself”

\

Groen

Is die kleur van die Transvaalse groen veld.

\

Oranje

Dit is die kenmerkende kleur van die sitrusbedryf.

\

Wit

Dit is die kleur van reinheid.

Groenblaaie.

Tenders

Immergroenfees Drukwerk

Flyers, Posters, Borde

Vakante Poste

Geen nuwe poste

Ons Dorpshuis

We have the following accommodation options available

Ons Dorpshuis Self-Catering

Rates:

 • R625.00 – Single person per night Bachelor units
 • R825.00 – 2 People sharing per night Bachelor units
 • R725.00 – Single person per night One-Bedroom apartments
 • R925.00 – 2 People sharing per night One-Bedroom apartments

Additional guests staying over R200.00 per person per night. All above rates for accommodation only.

Unfortunately, due to the high demand we do not have self-catering units available at the moment.

Ons Dorpshuis Guesthouse

Due to our gradual and “organic” growth our houses are not all on the same stand/property and our guests may have to travel between 20m, 50m, 100m and a few kilometres to get from the main reception to a specific unit. Our friendly staff will always accompany our self-catering guests to the offsite units to assist with the book-in process and to answer any relevant questions.

We have 3 options available at the guesthouse:

Maxi Room: (no air-conditioning but with a fan or air-cooler)

 • R825.00 – single person per night
 • R1025.00 – 2 people sharing per night

Maxi AC Room: (larger than the maxi with a mini kitchenette and air-conditioning)

 • R895.00 – single person per night
 • R1095.00 – 2 people sharing per night

Executive Room: (large room with a mini kitchenette and bathrooms with a shower and a bath)

 • R925.00 – single person per night
 • R1125.00 – 2 people sharing per night

Additional guests staying over R200.00 per person per night.

Our rooms are serviced daily. We supply linen, towels, and amenities. All our rooms are equipped with a flat screen TV and a Business package DSTV bouquet and coffee/tea making facilities. All our rooms are en-suite mostly showers only except for the Executive rooms. Our larger rooms are equipped with a mini kitchenette that provides you with a small bar fridge, microwave, and crockery/cutlery.

 

We do offer meals at the guesthouse

 • Breakfast Buffet:  R130.00 per person 
 • Lunch Packs:  R95.00 per person           
 • Dinner Buffet:  R185.00

Laundry @ R40.00 per kilogram

Ons Koshuis

We are very excited to introduce to you our brand-new venture.

We have partnered with Highschool Rustenburg to take over the management of one of their Hostels.

We have painted, added furniture, and placed our stamp on the hostel, now ready for new guests.

This is for budget accommodation or group accommodation as it is hostel rooms and communal bathrooms.

Please see a short video clip here

 • R290.00 per person shared accommodation
 • R490.00 per person single person (still sharing bathrooms)
 • R195.00 per person for a Basic Breakfast and Dinner

CONTACT DETAILS 

Skoolgeld.

‘n Begrotingsvergadering met ouers is gehou op Woensdag, 1 November 2023 en besluite rakende die skoolgeld vir 2024 is as volg:

 • Skoolgeld vir 2024 is R27 370 (sewe en twintig duisend drie honderd en sewentig rand) per leerder.

 • Skoolgeld vir 2024 sluit die kostes van werkboeke in en gevolglik sal werkboeke nie apart gehef word nie.

 • Verlore/uitstaande handboeke word bykomend gehef teen R380 (drie honderd en tagtig rand) per handboek.

Betaalopsies:

 • Maandelikse betalings (oor 11 maande):
  • Eerste paaiement van R3 570 (drie duisend vyf honderd en sewentig rand) betaalbaar voor/op die 7de Januarie 2024

  • Tien paaiemente van R2 380 (twee duisend drie honderd en tagtig rand) elk, maandeliks vooruitbetaalbaar voor/op die 7de dag van elke maand

 • Eenmalige vooruitbetalings:
  • Ouers wat skoolgeld vooruit betaal, kwalifiseer vir ‘n korting van R714 (sewe honderd en veertien rand) indien die skoolgeld eenmalig voor/op 28 Februarie 2024 in die skool se bankrekening inbetaal is. 

Korting vir 3 of meer leerders in skool:

 • Vir kind nommer 3 word ‘n korting van R297 (twee honderd sewe en negentig rand) per maand op skoolgeld vir 10 maande (Februarie tot November), toegestaan. Januarie se skoolgeld is egter ten volle betaalbaar.

 • Vir kind nommer 4 word ‘n korting van R357 (drie honderd sewe en vyftig rand) per maand op skoolgeld vir 10 maande (Februarie tot November), toegestaan. Januarie se skoolgeld is egter ten volle betaalbaar.

 • Let wel – Januarie se volle skoolgeld is betaalbaar vir AL die kinders in die gesin (R3 570)

Aansoeke vir Vrystelling
 • Alle ouers sal verplig wees om skoolgeld te betaal tensy hulle ooreenkomstig die bepalings van die Skolewet vrygestel is.
 • Ouers wat aanvoer dat hulle nie in staat is om skoolgelde te betaal nie en daarom op algehele, gedeeltelike of voorwaardelike vrystelling van betaling van skoolgeld aanspraak maak op die wyse soos in Artikel 39(4) van die Skolewet bepaal, moet by die Beheerliggaam aansoek doen voor 28 Februarie 2024 om sodanige vrystelling.

 • Neem asseblief kennis dat daar jaarliks opnuut vir vrystelling aansoek gedoen moet word. Vorms vir vrystelling mot persoonlik deur die ours by die finansiele kantoor afgehaal word. Skakel gerus die finansiele kantoor by (014) 592 1364/5. Die kontakpersoon is me. Yolande van Deventer.

Bankbesonderhede vir elektroniese inbetalings
 • Gebruik slegs u kind se rekeningnommer as verwysing wanner skoolgeldbetalings gedoen word. Vir navrae oor die rekeningbesonderhede en verwysing, kan u gerus die finansiële
  kantoor kontak by (014) 592 1364/5, kontakpersoon me. Hantie Meyer.
 • E-pos bewys van u betalings na hantie@hsrtb.co.za

Ons ontvang tale inbetalings op ons bankstate met verkeerde of geen verwysings. Korrekte allokasie kan nie gedoen word indien u nie die korrekte verwysing gebruik nie. Kontak asseblief die finansiële kantoor om u verwysing te kontroleer. Die skool aanvaar geen verantwoordelikheid vir foutiewe inbetalings nie.

Bankbesonderhede:

Rekeninghouer: HOËRSKOOL RUSTENBURG
Bank: ABSA TJEKREKENING
Takkode: 632 005
Rekeningnommer: 1220 390 337
Verwysing: Leerder se rekeningnommer

  Invorderingsterme (Resolusie)

  Neem asseblief kennis dat die volgende resolusie tydens die begrotingsvergadering met ouers op 1 November 2023 goedgekeur is:

  • In die geval van ours wat versuim om enige betalings stiptelik voor of op die 7de dag van elke maand te maak, behou Hoërskool Rustenburg die reg voor om die onmiddellike betaling van die totale bedrag skoolgeld verskuldig vir die hele 2024 skooljaar op te eis.

  • Kragtens Art 41 (5)(a) van die Skolewet moet die verskuldigde skoolgelde binne 3 maande na uitreik van ‘n eisbrief, vereffen word. Indien verdere versim van betaling geskied, mag Hoërskool Rustenburg betaling met ‘n regsproses afdwing.

   Koshuisgelde 2022

   Koshuisgelde vir 2022 beloop R42 460.00 per jaar met etes ingesluit.

   Hierdie bedrag is bereken, per Departementele kalender op die werklike aantal skooldae in 2022 waartydens u kind koshuisverblyf benut. Vir u gerief word die bedrag vir betaling versprei oor 11 maande in 11 gelyke paaiemente. Die maandelikse huur beloop dus R3 860.00/maand vanaf Januarie 2022 tot November 2022 betaalbaar voor/op die 7de van elke maand.

   Neem kennis: Bogemelde bedrae sluit alreeds vakansietye uit.

    Koshuis Dagstudente 2022

    Dagstudente wat van koshuisverblyf gebruik wil maak en ‘n kamer wil bespreek. Die kwartaallikse huur vir 2020 beloop R800.00/per kwartaal per leerder. Bedrae is vooruitbetaalbaar en geen kamersleutel sal in ontvangs geneem word voordat die tarief betaal is nie.

     Elektroniese Inbetalings vir Koshuisgelde

     (OTM-OORPLASINGS/DIREKTE OF INTERNE BANKDEPOSITO’S)

     Gebruik slegs u kind se rekeningnommer as verwysing wanneer koshuisgeld betalings gedoen word. Vir navrae oor die rekeningbesonderhede en verwysings, kan u gerus die finansiële dame (Rita Visser) kontak by (014 592 1366).

     U word versoek om die bewys van betaling te faks na 014 592 7647/epos na rita@hsrtb.co.za.
     Korrekte allokering kan slegs gedoen word indien u die korrekte verwysingsnommer gebruik. Die koshuis aanvaar geen verantwoordeliheid vir foutiewe inbetalings nie.

     Bankbesonderhede

     Rekeninghouer: Hoërskool Rustenburg Koshuise
     Bank: ABSA
     Rekeningnommer: 4064 717 207
     Tak kode: 633 656
     Verwysingsnommer: Leerder se rekeningnommer

     Aansoekvorms/kontrakte is verkrygbaar by Rita Visser. Dit moet asseblief volledig ingevul word en saam met die toepaslike dokumente ingehandig word.